Architektura nieruchomości - oferta:

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestycja w teren pod budowę

  • centrum logistycznego
  • parku handlowego
  • obiektu przemysłowego
  • osiedla domów jednorodzinnych

Planujesz kupić teren pod zabudowę i chcesz poznać jego pełen potencjał inwestycyjny? 

Pomogę Ci uniknąć błędów i wybrać rozwiązania, które przyniosą najlepszy zwrot z inwestycji – od analizy chłonności działki po komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zapewniam wsparcie na każdym etapie inwestycji.

Analiza terenu inwestycyjnego

Opracuję analizę chłonności działki określającą powierzchnię użytkową możliwą do osiągnięcia na danym terenie

Określę i pomogę uzyskać dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym warunki zabudowy, uzgodnienia konserwatorskie i inne.

Optymalna koncepcja zagospodarowania terenu

Opracuję kilka wariantów rozwiązań przynoszących najlepszy zwrot z inwestycji.

W razie potrzeby wraz z zespołem projektantów przygotuję projekty branżowe, m.in. analizy środowiskowe, pozwolenie wodno-prawne czy operat przeciwpożarowy.

Wsparcie w realizacji inwestycji

Przekażę Ci komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, dzięki której rozpoczniesz swoją inwestycję.

Na Twoje życzenie będę wspierać Cię w roli project managera, sprawując nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie koordynacji prac podwykonawców, monitorowania postępu robót, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.

Odciążę Cię od obowiązków i oszczędzę Twój czas.